Quality Policy
Kar Porselen, Bonna markasıyla; gelecekte oluşacak müşteri beklentilerini bugünden karşılayan estetik, yenilikçi, kaliteli ve çevreye duyarlı ürünler tasarlamayı, çalışanların eğitimini ve işletmeye katkılarını en üst seviyede tutarak maliyet düşürücü bakış açısıyla üretim yapmayı amaç edinmiş olup, bunu hızla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için kalite politikamız aşağıdaki taahhütleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Kar Porselen Kalite Politikası

  • * Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • * Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • * Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek,
  • * Tedarikçi ve müşterilerimizle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,
  • * Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, ihracata özellikle önem vermek;
  • * Firmamız bünyesinde var olan teknolojiyi dogru kullanarak verimlilik ve kaliteli üretimin sürekliliğini sağlamak,
  • * İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
  • * İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde tüm hedeerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşmak,
Kar Porselen Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.

Certificates